لیست مشاغل
  • بالاترین شکل دانایی،آگاهی است
  • خوشبختی گاهی مانند توپی است،که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.
  • زمانیکه یک اشتباه می کنیم ، ، یک غلط است ، و زمانیکه صد دلیل برایش می آوریم ، میشود صد و یک غلط
  • انسان باید انسان شناس، دشمن شناس و آینده شناس باشد